Telefonnummer: 76 81 40 20
   
E-mail: [email protected]
   
Skoleleder: Lance Luscombe
Telefonnummer: 76 81 40 22
Mobilnummer: 23 74 55 95
   
Viceskoleleder: Marianne Agerskov Møberg
Telefonnummer: 76 81 40 23 
Mobilnummer: 23 24 45 41
   
Ledende pædagog:   Michael Weber
Telefonnummer: 30 28 98 33
   
Skolesekretær: Birgitte Madsen
Telefonnummer:  76 81 40 20