Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:

 • Klik her:  Elevtal
 • Gennemsnitlig klassekvotient

  Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:
   
 • Indskolingen (0.-2. klasse): 18.4 elever pr. klasse
 • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 21.4 elever pr. klasse
 • Udskolingen (7.-9. klasse): 19.8 elever pr. klasse
   
  OBS. Ovenstående optælling forudsætter klassebetegnelser som 00A, 00B, 01A, 01B...
  Den automatiske optælling tager ikke hensyn til evt. specialklasser.
 • Karaktergennemsnit

  På undervisningsministeriets hjemmeside kan Smidstrup - Skærup Skoles karakterer findes på denne adresse:

   www.uvm.dk/statistik/karakterer/2007/tabel8.htm

   

  Overgangsfrekvens til anden uddannelse

  Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:

 • Undervisningsministeriets database
 • Antal elever pr. pc

  Antallet af computere i forhold til elevtallet:

 • Antal elever pr. computer (uanset alder):  4.0
 • Antal elever pr. nyere computer (max 5 år):  6.5
   
       
 • Antal lærere


 • : Klik her: Skolens personale