PALS-skole

Smidstrup- Skærup Skole er en PALS-skole. Skoleåret 2014-2015 er vores andet år med PALS.

PALS er en forkortelse for positiv adfærd i læring og samspil.

PALS er - som navnet signalerer - en måde til at fremelske den positive adfærd og forebygge adfærdsproblemer i skolen. PALS involverer alle elever og alle ansatte.

PALS handler om at lære eleverne nogle få forventninger, som er vigtige for at få hverdagen til at fungere så godt som muligt. Derfor skal alle elever undervises i forventet adfærd og sociale færdigheder.

Eleverne skal opleve, at de voksne taler venligt til dem, og beskeder skal gives på en måde, der fremmer samarbejdet mellem børn/unge og voksne.

Skolens værdier

Vi har som skole 3 overordnet værdier, som er blevet til med udgangspunkt i arbejdet med PALS. Det er værdierne:

  1. Vis ansvar
  2. Vis respekt
  3. Vis omsorg

Skolens forventninger

Til hver af skolens værdier knytter der sig en række forventninger til elevernes adfærd. I løbet af skoleåret 2014/2015 vil du kunne se, at der hænger såkaldte forventningstavler rundt om på skolen. Af disse vil det fremgå, hvilken adfærd der forventes på skolens forskellige arenaer