Ny leder til Smidstrup Skærup Skole

Skoleleder til Smidstrup-Skærup Skole

Ansøgningsfrist: 29. nov 2018 kl. 23:59

Anbefal denne side:

Vejle Kommune søger udviklingsorienteret skoleleder til Smidstrup – Skærup Skole med tiltrædelse 1. februar 2019. 

 

Om jobbet 

Smidstrup – Skærup Skole er en udviklingsorienteret skole med en stærk forankring i lokalområdet. Skolen er beliggende i den sydlige del af Vejle Kommune, ca. 14 km. fra Vejle. Skolen er kendetegnet ved flere markante udviklingstiltag, som har vakt opsigt kommunalt som nationalt. Forudsætningen for denne udvikling er et engageret personale, en aktiv skolebestyrelse, en deltagende kreds af forældre og ikke mindst 338 glade og læringsvillige elever.  

 

Vi forventer af dig 

Som den kommende leder af Smidstrup - Skærup Skole skal du kunne lede en skole med store ambitioner om, at alle elever skal have det bedst mulige udbytte af deres skolegang. Denne ambition er allerede synlig i skolens hverdag, hvor aldersintegreret undervisning og holddeling er grundlaget for organiseringen af undervisningen. Skolens personale, elever og forældre har været aktive medspillere i de markante tiltag som er gjort på skolen. 

 

Dit lederskab vil altså tage afsæt i de resultater, som allerede er skabt på Smidstrup -Skærup Skole, og du skal samtidig være målrettet i forhold til at sætte dit præg på den videre udvikling, som skal foregå på skolen. Dine visioner og budskaber skal kunne kommunikeres og ikke mindst omsættes til realistiske målsætninger, som skaber retning for personale, elever og forældre. Derfor er det nødvendigt, at du har overblik og kan skabe strategier i forhold til kerneopgaven, som er elevernes læring og trivsel. 

 

Du vil lede ”tæt på”, og du prioriterer dette i din dagligdag, som skal være præget af en tæt kontakt med personale, elever og forældre. 

 

Dit samarbejde med skolens ledelsesteam er afgørende for, at du hele tiden kan være ”frontløber” i overvejelserne over skolens fremtid og udvikling. I denne sammenhæng er samarbejdet med skolens bestyrelse også en altafgørende faktor. 

 

Du er opmærksom på, at personalets følgeskab er afgørende for udviklingen og arbejdet med synlige og realistiske målsætninger. Du skal derfor være kulturbærer og meningsdanner i forhold til skolens samlede virksomhed, således at skolens profil bliver synlig for alle med interesser i Smidstrup – Skærup Skole. 

 

Som øverste leder skal du kunne lede gennem andre og primært via dit ledelsesteam som består af en viceskoleleder og ledende pædagog. 

 

Din fremtræden i forbindelse med din ledelse er kendetegnet ved

 • At du skal ville noget og have viljen til at lede. 

 • Du skal have respekt for de resultater, som allerede er opnået, og som alle aktører omkring skolen er stolte af. 

 • En beslutsom tilgang til opgaverne med inddragelse af personale, skolebestyrelse og forældre. 

 • At du anser alle skolens ansatte som værende vigtige for skolens drift og udvikling. 

 • En viden om børns læring og udvikling, som kan danne grundlag for din pædagogiske -og faglige ledelse. 

 • Indsigt i – og erfaring med -  personaleledelse og administrativ ledelse. 

 • En tro på, at delgering af opgaver er nødvendig og at din opfølgning på disse er afgørende. 

 • Et stort personligt ”drive” og vilje til at skabe meningsfulde forandringer. 

 • At du kan stå ved skolens slogan ”positive forventninger” og arbejde med udgangspunkt i skolens værdier omsorg, ansvar og respekt. 

   

  Vi tilbyder dig 

 • En engageret og udviklingsorienteret personalegruppe. 

 • En samarbejdende skolebestyrelse. 

 • En skole med gode fysiske rammer. 

 • Et aktivt lokalsamfund og aktiv forældrekreds. 

 • Muligheden for at fortsætte en igangværende udvikling, som du kan sætte dit præg på. 

 • En arbejdsplads med gode relationer mellem skolens aktører.  

 • Tilknytning til netværk med deltagelse af andre skoleledere i Vejle Kommune. 

 • Et stort skolevæsen med et gode centrale støttefunktioner i forhold til økonomi og administration, pædagogik, jura, planlægning, digitalisering, udvikling m.m. 

  Ansættelsesvilkår 
  Løn - og ansættelsesvilkår efter overenskomst og principperne i Ny løn. 

  Om os  -  Smidstrup – Skærup Skole  

  Smidstrup – Skærup Skole har 338 elever fra 0. til 9. klasse, en SFO med 185 børn. Skolen har 40 ansatte. 

  Skolen har igennem flere år haft en markant udviklingsprofil, hvilket bl.a. er udmøntet i disse tiltag/fokusområder 

   

 • Organisering af undervisningen med udgangspunkt i aldersintegration og anvendelse af holddeling. 

 • Systematisk anvendelse af digital læring. 

 • Indsats for elever med læsevanskeligheder – kaldet ”ordblinde patruljen”. 

 • Vi er PALS skole - Positiv Adfærd i Læring og Samspil. 

  De opnåede resultater er opnået ved et tæt samarbejde mellem alle aktører omkring skolen. Helt afgørende for dette, er det tætte samarbejde mellem ledelse og personale, hvor det fælles udgangspunkt er elevernes læring og trivsel.  

  Skolen har en afgørende betydning for lokalsamfundet, og udgør et samlingssted for lokalsamfundets børn og borgere. 

   

  Vejle Kommunes skolevæsen 

  Vejle Kommunes skolevæsens arbejde med Skolen i Bevægelse har udmøntet sig i seks bærende principper som nu udgør det skolesyn der er gældende i Vejle Kommune

   

 • Skolens opgave er at bevæge og at bevæge sig – for at sikre optimale udviklings- og læringsbetingelser.  

 • Skolen sikrer at alle børn og unge møder nærværende voksne – hver dag.  

 • Skolen danner mennesker der mestrer liv og læring.  

 • Skolen bygger på elevernes mod på og lyst til læring.  

 • Skolen udvikler fleksible og innovative organisationsformer.  

 • Skolen er en del af samfundet – samfundet er en del af skolen.  

  Vejle Kommune har en målrettet indsats på det digitale område. 

   

  Samtlige skoler i kommunen har adgang til kompetenceudviklingsnetværk og mulighed for at deltage i konkrete digitale udviklingsprojekter. 

   

  Vejle Kommune 

  Vejle Kommune er med godt 112.000 indbyggere landets 6. største kommune. Vejle Kommunes folkeskoler varetager undervisningen af ca. 12.000 elever. 

   

  Flere oplysninger 

  Vi ser frem til at modtage din ansøgning og høre mere om, hvorfor netop du skal være Smidstrup – Skærup Skoles nye skoleleder. Du er velkommen til at kontakte Chef for Uddannelse & Læring - Ulla Riisbjerg Thomsen på tlf. 2443 6041, eller formand i skolebestyrelsen Lars Grønbæk på tlf. 5133 0137, hvis du har spørgsmål til jobbet og Smidstrup – Skærup Skole. 

   

  Vi opfordrer til besøg på skolen, hvor viceskoleleder Marianne Agerskov Møberg vil vise dig rundt. Ring og få en aftale ved at bruge tlf. 2324 4541 

   

  Du kan læse mere om os på  

   

  http://smidstrup-skole.skoleporten.dk/sp/7208/foreside?pageId=0a22643b-696e-4813-98c2-9439ec6aa077  

   

  https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/ 

   

  Ansøgningsfrist 

  Ansøgningen med relevante bilag skal være os i hænde senest 29. november 2018. 

  Det forventes, at der holdes 1. og 2. samtalerunde 5. december 2018  og 17. december 2018. 

   

  Send din ansøgning 

  Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”Send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag. 

   

  Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.  

  Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post.  

   

  Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.  

   

  Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning og jobsøgning til din evt. partner. Se mere på www.vejle.dk/tilflytter.